میزگرد/ حسابداری دولتی در ایران (تکامل نیافته، و رها شده و بیهدف)
31 بازدید
محل نشر: حسابدار » اردیبهشت 1371 - شماره 85 و 86
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی