ایرانگردی و جهانگردی: جهانگردی ایران و جهان در آئینه زمان
32 بازدید
محل نشر: نامه اتاق بازرگانی » خرداد 1374 - شماره 326
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی