کشاورزی: پسته دومین منبع درآمد ارزی غیر نفتی
38 بازدید
محل نشر: نامه اتاق بازرگانی » شهریور 1374 - شماره 329
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی