گفت و گوی انسان با حقیقت
29 بازدید
محل نشر: شعر » خرداد 1385 - شماره 46
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی