(در حاشیه شعرهای علی معلم) خطاب به شخص شاعر
38 بازدید
محل نشر: شعر » نیمه اول تابستان 1383 - شماره 36
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی