سرچشمه شور و حال
35 بازدید
محل نشر: شعر » نیمه اول زمستان 1383 - شماره 39
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی