پتروشیمی صنعت پیشرو قرن
34 بازدید
محل نشر: نامه اتاق بازرگانی » مرداد 1375 - شماره 340
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی