معدن: معادن ایران در آستانه تحول
37 بازدید
محل نشر: نامه اتاق بازرگانی » تیر 1376 - شماره 351
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی