صنعت: صنعت لوازم خانگی در ایران
37 بازدید
محل نشر: نامه اتاق بازرگانی » بهمن 1373 - شماره 323
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی